Zhejiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang Jinxia New Material Technology

 

 

Zhejiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd. was founded in 1998, has Shanghai Jinxia, Jiaxing Jinxu two subsidiaries, located in Tongyuan town Haiyan county Zhejiang provence, which is inside the Shanghai economic zone.

Address :
3528, Jianan Road, Tongyuan Town, Haiyan County, Zhejiang Province, 314306, China
City :
Haiyan County
State/Zip, County/PostCode :
10005
Country :
USA

Contact Name :
jinxiafiber
Telephone :
86-573-86950079
Email :
qiangffd@gmail.com
Website :
www.jinxiafiber.com

Services :
Manufacturing
US Coverage :
East Coast
UK Coverage :
All UK
Clients :
All
Employees :
1000